Πραγματοποιήθηκε χθες στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια» σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Κων/νος Σιαμπανόπουλος ο Κοζανίτης Εκπαιδευτική Δράση για τη ρομποτική. Στη δράση περιλαμβάνονταν επίδειξη των: Lego Story Telling και του Ρομπότ We Do. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την ομάδα της «ΑΜΚΕ Κων/νος Σιαμπανόπουλος ο Κοζανίτης» για τα Ρομπότ, να εξοικειωθούν με την κατανόηση της ρομποτικής, μιας σύγχρονης επιστήμης η οποία μελετά τη δημιουργία μηχανών για τη διευκόλυνση των ανθρώπων. Διερεύνησαν και δημιούργησαν τα δικά τους ρομπότ με lego. Ενώ μέσα από το παιχνίδι με τα lego ένιωσαν μικροί εφευρέτες και δημιουργοί.