Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη την Παρασκευή 17-03-2017 και ώρες 08.30 έως 13.30, για τις ανάγκες άρσης επικινδυνότητας λόγω πτώσεων επιχρισµάτων.