Η παλιά γέφυρα της Νεράιδας στα 40 μέτρα βάθος με φωτογραφική απεικόνιση βυθομέτρου .Παρά την πάροδο 43ών χρόνων από την κατάκλισή της από τα υπέροχα νερά του ποταμού Αλιάκμονα,που σχηματίζουν την Λίμνη Πολυφύτου, παραμένει αναλλοίωτη!