Παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Χρ. Αλευρά » Ο Κοζανίτης έμπορος Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής», την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 19.00.