7η γιορτη Τσιγαρίδας στην Εράτυρα Βοΐου την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου.