Από το νέο χρόνο, ως φαίνεται, η απόφαση για το νέο Πρόεδρο του ΟΑΠΝ Κοζάνης. Αυτή φέρεται να είναι η πρόθεση του Δημάρχου Κοζάνης, Λ. Μαλούτα, ο οποίος εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Είτε θα επιλέξει ένα πρόσωπο από τη δική του παράταξη, αλλάζοντας τις ισορροπίες σε ό,τι αφορά την κατανομή των θέσεων ευθύνης μεταξύ των τριών συνεργαζόμενων παρατάξεων (“Eνότητα”, “Μετάβαση για το Δήμο Κοζάνης” & “Κοζάνη Μπροστά”), είτε θα αναμένει πρόταση, από την παράταξη του Κ. Μιχαηλίδη, η οποία, αυτή τη φορά, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μελετημένη (πρόταση), ως προς το προτεινόμενο πρόσωπο, καθώς δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για παρασκηνιακές διαμάχες, διαφωνίες, αντιπαραθέσεις κι εν τέλει παραιτήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κ. Μιχαηλίδης φαίνεται να είναι το απόλυτο φαβορί για τη θέση του Προέδρου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία του συνδυασμού τον πιέζει να αναλάβει, εκείνος, το συγκεκριμένο πόστο, προκειμένου να έχει και την απόλυτη ευθύνη στο χειρισμό και τη συνεννόηση με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Ε. Κοϋμτζίδου, την οποία γνωρίζει πολύ καλά.

Η Χύτρα