Αυτό έπρεπε να είχε πράξει ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Γιαννακίδης που είχε την ευθύνη(πολιτική) διαχείρισης προγράμματος ύψους 90 χιλ. ευρω που αφορούσε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σίτισης και διαβίωσης . Να είχε παραιτηθεί. Δεν παραιτήθηκε!!!

Καλά, δεν το έπραξε ο ίδιος γιατί η καρέκλα της εξουσίας είναι πολύ γλυκιά, αλλά ο Περιφερειάρχης Θοδωρής Καρυπίδης θα έπρεπε να του είχε ζητήσει ακόμη από την πρώτη στιγμή που ενέκυψε το θέμα την παραίτησή του.

Η ηθική στην πολιτική μας καθημερινότητα το απαιτεί. Να παραιτηθεί έστω και τώρα. Αυτό ορίζει η Ελληνική Πολιτική Παιδεία.

Δείτε αναλυτικά τι προηγήθηκε..

Με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στις 29.11.2016 (Αρ.Πρωτ.: οικ55116/11818) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (δείτε εδώ), αιτείται την επιστροφή ποσού χρηματοδότησης ύψους 90.000,00€ με την αιτιολογία της μη τήρησης της αρχής νομιμότητας των ενεργειών στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω έγγραφο επικαλείται το από 14.6.2016 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης βάσει του οποίου βεβαιώνεται η απορρόφηση ποσού ύψους 89.149,74€ έναντι των 90.000,00€, με το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βάσει της από 26.11.2014 προγραμματικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 14SYMV002447421).

Όπως ορίζει το παραπάνω έγγραφο από το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το Ν. 4281/2014 διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, καθώς και ότι δεν ευρέθησαν τα εντάλματα με τα οποία μεταφέρθηκαν οι πιστώσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Κοζάνη 22 Μαρτίου 2017

Θεόφιλος Παπαδόπουλος

ΠΟΛΙΤΗΣ