Με την εφαρμογή του ενιαίου φορέα  κοινωνικής  Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πολλοί ασφαλισμένοι της ΔΕΗ ιδιαίτερα τα έμμεσα μέλη (γυναίκα  και παιδιά) δεν φαίνονται στο σύστημα  ασφαλισμένοι.

Όσοι διαπιστώνουν ότι είναι ανασφάλιστοι θα πρέπει να στείλουν στο FAX 2105273722 την πρώτη σελίδα του ασφαλιστικού βιβλιαρίου αναγράφοντας τα ΑΜΚΑ του άμεσα  και έμμεσα  ασφαλισμένου.