Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα πτήσεων της εταιρείας ASTRA Airlines για τον Κρατικό Αερολιμένα Κοζάνης «Φίλιππος»  από 26-03-2017 μέχρι και 28-10-2017:

Από 26-03-2017 μέχρι και 28-05-2017:

ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΦΙΞΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ

ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 13:10 13:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 14:05 14:25
ΚΥΡΙΑΚΗ 12:00 13:10 13:30

 

Από 29-05-2017 μέχρι και 01-10-2017:

ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΦΙΞΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ

ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11:10 12:20 12:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:10 13:20 13:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 11:10 12:20 12:45  

 

Από 02-10-2017 μέχρι και 28-10-2017:

ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΦΙΞΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ

ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 13:10 13:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 14:05 14:25
ΚΥΡΙΑΚΗ 12:00 13:10 13:30

Ο Αερολιμενάρχης

Γεώργιος Αναστασίου