Μετά την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 15ης Δεκεμβρίου 2019 στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας η νέα Διοίκηση του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Κοεμτζόπουλος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Μπάντης Ιορδάνης

Γεν. Γραμματέας : Αμανατίδου Ευδοκία

Οικονομικός Επόπτης : Καραλιώτας Χρήστος

Μέλη : Τσιώρα Ανδρομάχη

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Χατζόγλου Νικόλαος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ