Κόλντα Μπάμπω & Ετήσιος χορός συλλόγου Oικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας «Η Μέρα».