Λειτουργία ειδικής υποστηρικτικής υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής & Αλληλεγγύης.