Την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στο Κοινοτικό Κατάστημα.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
α) Γενική ενημέρωση για την καθημερινότητα της Νεράιδας.
β) Μελέτη Προτάσεις της ΑΝΚΟ για την Νεράιδα.
γ) Παρουσίαση της Σελίδας visitneraida.gr
δ) Παρουσίαση Δασικού Χάρτη Νεράιδας.
Η παρουσιάσεις των θεμάτων θα γίνουν με την χρήση συσκευής τηλεόρασης.
Ξενοφών Βαΐζογλου
Πρόεδρος Νεράιδας