Σας προσκαλούμε στην τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική & Χρηματοοικονομική» (Master of Scίence (M.Sc.) Ιη Bankίng από Fίnance) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Η τελετή Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα Ζ8:οο στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος «Σπύρος Αρσένης» στην Κοζάνη.
Με τιμή 4 Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Συμεών Καραφόλας Καθηγητής