Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 ο , στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ) σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα πραγματοποιήσει Άσκηση Συνεργασίας Πλήρους Κλίμακας με την κωδική ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2017».

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ ΑμυνταίουΦιλώτα και θα περιλαμβάνει περιστατικά διασώσεων και κατάσβεσης πυρκαγιάς στο χωρο των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου του Σταθμού.

Ώρα προσέλευσης : 09:00 π.μ. Ώρα έναρξης : 09:30 π.μ. Στόχοι της Άσκησης είναι:

Η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων.

Η δοκιμασία της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του

ΣΑΕΚ του ΑΗΣ ΑμυνταίουΦιλώτα κατά την εφαρμογή του.

Η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ομάδων δράσης του ΣΑΕΚ και των εμπλεκόμενων φορέων.

Η δοκιμασία και ο έλεγχος αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής, του

εξοπλισμού και των μέσων που διατίθενται.

Ο έλεγχος επικοινωνιών.

Ο έλεγχος πρώτης ανταπόκρισης των εξωτερικών φορέων.

Ο έλεγχος της δυνατότητας ταχείας και ομαλής αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας του ΑΗΣ ΑμυνταίουΦιλώτα.