Κοζάνη, Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Προς
– Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
– Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Μετάλλου (Π.Ο.Ε.Μ
– Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
– Όπως Πίνακα Αποδεκτών
 
Θέμα : Ο αποκλεισμός δεν είναι Δημοκρατία ούτε εκπροσωπεί δικαιώματα Εργαζομένων – Παράκαμψη διαδικασιών και του Καταστατικού του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης από το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σχετικά : Μη έγκαιρη ενημέρωση Εργαζομένων για τις διεργασίες Γενικών Συνελεύσεων και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. – Μη έγκαιρη ενημέρωση των Εργαζομένων για την οικονομική τακτοποίηση τους ως Μέλη του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης. – Άρνηση οικονομικής τακτοποίησης τους.
Περίληψη : Αποκλεισμός Εργαζομένων από το Δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαγόρευση συμμετοχής τους με την παρουσία Αστυνομίας σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης. – Αποκλεισμός από τα παραπάνω ακόμα και εκλεγμένου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης.
Κύριοι,
Για να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε την Δημοκρατία και τα δικαιώματα των Εργαζομένων που το Υπουργείο Εργασίας εκπροσωπεί και προάγει, για να προστατέψουμε το κύρος τόσο της ΓΣΕΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου όσο και του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και για να προστατέψουμε τα Μέλη μας και τις θέσεις που εκπροσωπούμε στο Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω.
          Έπειτα από Γενικές Συνελεύσεις «εξ πρες» χωρίς καμία ενημέρωση προς τα Μέλη ακόμα και προς Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Αναπληρωτής Ταμίας), χωρίς επίσης όλο το προηγούμενο διάστημα να ενημερωθούν για οτιδήποτε εκκρεμότητες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
          Έπειτα από την απαγόρευση με την παρουσία Αστυνομίας εξήντα και πλέον Μελών του Σωματείου να συμμετέχουν στην εξ αναβολής (όπως έκπληκτοι διαπιστώσαμε) Γενική Συνέλευση που μόνο από καθαρή τύχη ενημερωθήκαμε στις 10 Μαρτίου 2017.
          Έπειτα από τον αποκλεισμό εκατό και πλέον Μελών και μάλιστα Ιδρυτικών του Σωματείου από οποιαδήποτε συμμετοχή στην παραπάνω Γενική Συνέλευση και του Δημοκρατικού Δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σας ενημερώνουμε επίσης για τα παρακάτω.
          Έπειτα από την άρνηση της προέδρου να τακτοποιηθούν οικονομικά τα εξήντα και πλέον Μέλη που προσήλθαν στην εξ αναβολής όπως διατυπώθηκε αυτή Γενική Συνέλευση.
          Έπειτα από την ομολογία του Ταμία του Σωματείου πως για περισσότερο από ένα χρόνο δεν διαθέτει κανένα βιβλίο εσόδων – εξόδων, βιβλιάριο τραπέζης, οικονομικά παραστατικά κλπ και κάθε τι σχετικό με τα οικονομικά του Σωματείου, αφού μετά από αίτημα της προέδρου της τα παρέδωσε.
          Έπειτα και από την ομολογία του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου πως από την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ και ένα χρόνο και πλέον, έπειτα από παραίτηση του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα, ούτε και αυτός δεν διαθέτει τα σχετικά βιβλία (παρουσία του πρώην Γενικού Γραμματέα και Ιδρυτικού Μέλους), καθώς όπως ανέφερε και αυτά τα βιβλία τα έχει η πρόεδρος του Σωματείου.
          Επισημαίνουμε πως εκτός από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Αναπληρωτής Ταμίας) που δεν έλαβε καμία ενημέρωση για οτιδήποτε, τόσο ο Γενικός Γραμματέας Δημητριάδης Αντώνης, όσο και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ποζουκίδης Γεώργιος, έπειτα από όσα συνέβησαν εξέφρασαν έντονα τις αντιρρήσεις τους και τις αντιδράσεις τους για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, αναφέροντας πως πρέπει όλοι να συμμετέχουν και όχι να υπάρχουν διακρίσεις και διασπάσεις, που δεν ωφελούν σε τίποτα παρά μόνο στην διχόνοια και την διάλυση της δυναμικής μας ως Σωματείο.
          Την ημέρα της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου ζήτησε προφορικά από την πρόεδρο να παραδοθούν τα σχετικά Βιβλία για να πραγματοποιηθούν όσα προβλέπονται και ορίζονται από το Καταστατικό, χωρίς όμως τελικά να τα παραδώσει.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας αναφέρουμε επίσης πως με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του Σωματείου μας και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνουμε εσάς (όπως αναφέρεται στην αρχή της επιστολής και του πίνακα αποδεκτών), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μέλη και την Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης, τους εργαζόμενους, τον όποιο Δικαστικό Επιμελητή που θα ορισθεί για οποιαδήποτε διαδικασία, κάθε Αρμόδιο και κάθε ενδιαφερόμενο, πως ως εκλεγμένη Ελεγκτική Επιτροπή στο παραπάνω Σωματείο Εργαζομένων ουδέποτε πραγματοποιήθηκε οικονομικός έλεγχος και ουδέποτε μας ζητήθηκε να γίνει.
Όταν μάλιστα καταθέσαμε σχετικό Αίτημα στις 14 Μαρτίου 2017 με επίδοση από Δικαστικό Επιμελητή στις 15 Μαρτίου 2017 αφού ο Γενικός Γραμματέας δεν διέθετε τα προβλεπόμενα βιβλία Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής και ορισμό 24ωρης προθεσμίας για να μας παραδοθούν τα σχετικά για να ελέγξουμε τον Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, για να συντάξουμε την Έκθεση μας για τα οικονομικά του Σωματείου όπως ορίζει το Καταστατικό μας και ο Νόμος, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και στην συνέχεια για τον προγραμματισμό εκλογών και ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι και σήμερα Κυριακή 26 Μαρτίου δεν λάβαμε καμία απάντηση.
Ζητάμε τα βιβλία και ότι σχετικό για Οικονομικό Έλεγχο και αφού γίνει η Έκθεση των Οικονομικών να προχωρήσουμε σε Γενική Συνέλευση με το ιδρυτικό Μητρώο Μελών και των συμμετεχόντων στις πρώτες Εκλογικές Αρχαιρεσίες, για να παρουσιαστεί ο Οικονομικός Απολογισμός και από την συγκεκριμένη αυτή Γενική Συνέλευση να οριστούν οι επόμενες ενέργειες για τις περαιτέρω διαδικασίες.
Ακολουθεί το Αίτημα της Ελεγκτικής Επιτροπής :
1.        Να μας χορηγήσουν όλες τις αιτήσεις εγγραφής Μελών που εγγράφηκαν από την ίδρυση του Σωματείου μέχρι και σήμερα.
2.        Όλες τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με τις οποίες έκαναν δεκτές τις όποιες εγγραφές.
3.        Σχετικά Παραστατικά είσπραξης από τις όποιες εγγραφές
4.        Σχετικά Παραστατικά είσπραξης εισφορών – συνδρομών από τα Μέλη (παλιά και νέα).
5.        Τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων.
6.        Παραστατικά Οικονομικών συναλλαγών.
7.        Οτιδήποτε οικονομικό στοιχείο υπάρχει.
8.        Το Μητρώο Μελών του Σωματείου.
9.        Όλα τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
10.     Όλα τα έξοδα που διενεργήθηκαν από την παρούσα Διοίκηση εντός της τριετίας.
11.     Το βιβλιάριο Τραπέζης του Σωματείου που υπάρχει στην Εθνική Τράπεζα ενημερωμένο.
12.     Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
13.     Έγγραφες προειδοποιήσεις – προσκλήσεις περί μη τακτοποίησης Μελών του Σωματείου.
14.     Οφειλές Σωματείου προς τρίτους.
15.     Τις φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλλει το Σωματείο τα τρία χρόνια της λειτουργίας του καθώς και τα Εκκαθαριστικά.
16.     Αιτήσεις παραιτήσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής των όποιων παραιτήσεων.
17.     Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αντικατάστασης παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.     Αποδεικτικά ενημερώσεων – αναρτήσεων και αποφάσεις – πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και των Θεμάτων.
Μοναδικοί μας σκοποί η Αλήθεια, η Διαφάνεια, η Ενότητα, η Δικαιοσύνη, η Δημοκρατία, η Προστασία και η Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων.
Σας θέτουμε προ των ευθυνών σας και παρακαλούμαι για τις όποιες ενέργειες σας και ότι προβλέπεται.
Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο μας δικαίωμα.
Ελλήσποντος Κοζάνης Κυριακή 26 Μαρτίου 2017
Για το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης
Το Ιδρυτικό Μέλος, πρώην Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος του Σωματείου
Αγγελής Αναστ. Τριανταφυλλίδης
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου
Αλέξανδρος Κων. Κοκκινίδης
Χρήστος Πουτακίδης (Ιδρυτικό Μέλος)
Ο Ταμίας του Σωματείου – Ιδρυτικό Μέλος
Βασίλης Κότσαρης
Το Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Σωματείου
Στέλιος Παπαζώης
Το Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Σωματείου
Χρήστος Δενεσίδης
Το Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Σωματείου
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Αναπληρωματικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Σωματείου
Γεώργιος Κων. Αντωνιάδης
Το Μέλος του Σωματείου
Δημήτριος Τεντζογλίδης
Το Μέλος του Σωματείου
Νίκος Καζαντζίδης
Επικοινωνία : [email protected]
Πληροφορίες :6948439841 –  6937200366
Πίνακας Αποδεκτών :
1.        Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης
2.        Μέλη Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης
3.        Γενική Συνέλευση  Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνης
4.        Δικαστικό Αντιπρόσωπο Γενικής Συνέλευσης – Εκλογών (Όποτε οριστούν)
5.        Σωματεία Εργαζομένων
6.      Μ.Μ.Ε.