Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 13: 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από 06.03.2017 έως 31.08.2019.

 1. Γνωμοδότηση για σύσταση ή μη και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Κλείτους του Δήμου Κοζάνης.

 1. Γνωμοδότηση για τη με αρ.πρωτ. 59686/16.12.2016 αίτηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία αιτούνται την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στην περιοχή «ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και συγκεκριμένα την αντιμετάθεση των χρήσεων του Ο.Τ. 880.

 1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 71485/16.12.2015 αίτησης της ΔΙΑΔΗΣ Α.Ε. για συναίνεση ή μη παραχώρησης έκτασης Ε= 10.048,00 τ.μ. από το υπ΄ αριθμ 529 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

 1. Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης των παρακάτω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:
 2. Σιαμπανόπουλος Ανδρέας του Κων/νου
 3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. – ΚΟΥΒΑ Β. Ο.Ε.
 4. Αβραμέας Χρήστος του Μιχαήλ
 5. ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.
 6. Καραγιάννη Κρυστάλλω του Βασιλείου
 7. Κονταξή Μαρία του Αγησίλαου
 8. TNK LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 9. Κοκκαλιάρη Χρυσούλα του Χαρισίου
 10. Ματιάκη Πολυξένη του Παναγιώτη
 11. Ελευθεριάδου Αναστασία του Θεοδώρου

 1. Οριστική ή μη ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα-  Ανακοινώσεις.