Μετά την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., για την εγκατάσταση ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ της ∆Ι.Α.∆Υ.ΜΑ. Α.Ε., την οποία, όπως θυμούνται όλοι,  αρχικά, είχε αρνηθεί να υπογράψει ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας, με σημερινή ημερομηνία (29/3) και εντολή δική του, ήρθε – όπως αναμενόταν – και η χορήγηση άδειας λειτουργίας, στην ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ, της οποίας, εταιρείες, συμμετέχουσες στο μετοχικό της κεφάλαιο, είναι οι ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ . Δείτε το σχετικό έγγραφο.

*** Eδώ μπορείτε να βρείτε τις δύο προηγούμενες αποφάσεις για την άδεια εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας στην ΔΙΑΔΥΜΑ και την τροποποίηση αυτής