Καλούνται όλοι οι Βουλευτές της Π.Ε. Κοζάνης , ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ,  οι Περιφερειακοί και τοπικοί    φορείς, τα Εργατικά Κέντρα ,τα  συνδικάτα οι λοιποί φορείς  και  οι Πολίτες  να προσέλθουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας , που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 3μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας , στα πλαίσια της οποίας θα συζητηθεί το φλέγον θέμα της «Πώλησης μονάδων της ΔΕΗ».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  31  Μαρτίου    2017  ημέρα   Παρασκευή  και ώρα   3 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις της ΔΕΗ ( Πώληση μονάδων )

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

 1. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής : :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής : : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 

 

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

 1. Έγκριση Προμήθειας βιβλίου « ΟΙ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1930-1964 »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Δημήτριος

 

 1. Κάλυψη δαπανών δημοσίων σχέσεων από προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 

 1. Ορισμός διατάκτη για την υπογραφή των προτάσεων – Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων διανομής νερού έτους 2017.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 

 1. Παράταση της μείωσης μισθωμάτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

 

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών και ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολυτέκνους και ΑΜΕΑ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 

 

 1. Έγκριση απολογισμών οικ έτους 2016 των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ σχολικών Επιτροπών Αριστερίδης Ιωάννης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής : Ο ΔΣ Μάρκος  Βύρλιος

 

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

 

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή οριστικού συμβολαίου

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

 1. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 

 1. Κοπή δένδρων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σερσέμης Κων/νος

 

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΕΠ Καραφουλίδης Ανέστης