Ενημερωτική εκδήλωση για τον αγροδιατροφικό τομέα με τίτλο: «Στήριξη και Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα μέσα από Ευρωπαϊκά Εθνικά & Ιδιωτικά Προγράμματα», πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 29 Μαρτίου, στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και την ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network«. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης όπως είπε ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δ. Μακεδονίας, παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, του κλάδου της αγροδιατροφής. Επίσης, έγινε συζήτηση αναλυτικότερα, για θέματα που αφορούν τη δυναμική της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας υπο-κλάδων του αγροδιατροφικού τομέα.

Θανάσης Τέγος