Η δημοτική αρχή καλεί έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, για σήμερα Παρασκευή 16/12, στη 13:00, ώστε να προλάβει τη συμμετοχή της στην Πράξη «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης», που λήγει σήμερα.

Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στην Πράξη «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον επειδή:

Η πρόσκληση για συμμετοχή στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», έχει καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 16/12/2016. Η συσχέτιση της πράξης με ανάλογη πρόσκληση «Κέντρα κοινότητας» όπου ο Δήμος είχε υποβάλλει πρόταση από τις 28/9/2016 δεν επέτρεπε τη λήψη ΑΔΣ πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της συσχετιζόμενης πράξης (Α.Π. 6049.2/12/2016, ΑΔΑ : 7ΙΧ47ΛΨ-Ο5Ν)