Σήμερα Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 14.30 η Εκτελεστική Γραμματεία, που προέκυψε στις 27/3/2017 από το 8ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Κοζάνης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΛΗ: ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΒΡΕΚΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ