«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η ΔΕΗ να παραμείνει ο στρατηγικός πυλώνας του ενεργειακού  τομέα της χώρας. Για να παραμείνει, προφανώς πρέπει, να γίνουν  διάφορες αλλαγές. Η ΔΕΗ για να παίζει στρατηγικό ρόλο πρέπει να στηριχθεί και να παραμείνει ενεργός ο ρόλος του λιγνίτη στο ενεργειακό μας μείγμα». Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων, στη  δευτερολογία τoυ, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Δ. Μακεδονίας, ο Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Γ. Σταθάκης, σημειώνοντας, όμως, πως: «Τ’ ότι θα υπάρξει άνοιγμα στο πεδίο του λιγνίτη, θα υπάρξει. Δεν μπορεί να αποφευχθεί».

Το σημαντικό κομμάτι των δηλώσεων του Υπουργού Γ. Σταθάκη

Όλη η τοποθέτηση του Υπουργού Γ. Σταθάκη