Ετήσιος χορός Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Βαθυλάκκου, την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου