Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου θα διακοπεί η λειτουργία των MiniBus.

Επίσης το θερινό πρόγραμμα προς τα Δημοτικά Διαμερίσματα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτουμε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ