Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΜΔΥΔΑΣ στον Εκτελεστικό Γραμματέα για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.