Τρόφιμα, για τις ανάγκες των συσσιτίων, προσέφεραν, σήμερα (Πέμπτη), το πρωί, στον Χριστιανικό- Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Καλός Σαμαρείτης», μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 30υ δημοτικού σχολείου. Τους μαθητές συνόδευαν δύο δασκάλες του σχολείου. Δείτε φωτογραφίες που μας έστειλε ο Γιάννης Κατσανίκος: