Άλλα 24.203,93€ για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στην Δ.Ε. Κοζάνης. Συνολικά θα διατεθούν 50.000 ευρώ μαζί με τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες (δείτε εδώ), όπως  αναφέραμε σε προηγούμενη ανάρτηση.