Την ώρα που, κάποιοι, αυτοδιοικητικοί της περιοχής, θεωρούν δεδομένη τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διανομή οικοπέδων στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης, η αρμόδια  Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, έρχεται να δηλώσει κατηγορηματικά στο kozan.gr, πως, ακόμη, δεν έχει αποφασισθεί κανένα κριτήριο εξ όσων ακούγονται. Επειδή ο κόσμος της Ποντοκώμης έχει απορίες, θα πρέπει να διευκρινιστεί, ώστε να μην υπάρχουν λανθασμένες εντυπώσεις, πως, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν προτάσεις και μόνο προτάσεις. Ούτε ο Περιφερειάρχης, ούτε ο δήμαρχος, ούτε οποιοσδήποτε άλλος, μπορεί να ορίσει κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά θα ορισθούν από την αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, η οποία θα περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων και στη συνέχεια, θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Να σημειωθεί πως σε καμία άλλη μετεγκατάσταση οικισμού της περιοχής δεν έχει τεθεί κριτήριο διαχωρισμού των δικαιούχων, βάσει δήλωσης τού ποιος προτίθεται να χτίσει άμεσα ή αργότερα, γεγονός που προμηνύει πως κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει κι αυτή τη φορά.

kozan.gr