Διαμαρτυρία για την πώληση της ΔΕΗ-Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο