Η Δ/ντρια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κοζάνης ευχαριστούμε πολύ τον κ. Πατιό Κων/νο, Δημοτικό Αστυνόμο, για την παρουσίαση «Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής», την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, στο χώρο του σχολείου.

Το πρόγραμμα ήταν προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών μας και ο κ. Πατιός Κων/νος με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο κατάφερε να μεταδώσει στους μαθητές/τριές μας κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής απαραίτητους για την ασφάλειά τους.

Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αστυνομία για τη συνεργασία και  ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο αλλά τόσο σημαντικό έργο της.