Ενόψει του lockdown που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από αύριο 07-11-2020, ενημερώνουμε τους κροκοπαραγωγούς ότι για την συγκομιδή του κρόκου απαιτούνται τα εξής έντυπα:
  • Ο παραγωγός θα πρέπει να φέρει μαζί του τη δήλωση ΟΣΔΕ και Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου για αγροτικές εργασίες
  • Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει βεβαίωση παραγωγού-εργοδότη και μια Υπεύθυνη Δήλωση δική του, που να αναγράφεται σε ποιόν παραγωγό απασχολείται

Για την εξυπηρέτηση των κροκοπαραγωγών σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα κυκλοφορίας για την συλλογή κρόκου, η γραμματεία του Συνεταιρισμού θα παραμείνει ανοικτή αυτό το Σαββατοκύριακο από 08.00 -15.00.