17η Νοέμβρη – Κρατάμε αποστάσεις αλλά δεν ξεχνάμε! Ημέρα μνήμης, ημέρα τιμής στα θύματα, στους αγωνιστές, στους αγώνες.

 ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ.