Ανθρώπινες συνθήκες επιβίωσης  για τους  Ρομά που διαμένουν στον προσωρινό καταυλισμό της Πτολεμαΐδας, επιχειρεί να εξασφαλίσει ο Δήμος Εορδαίας, μέσω της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων  στοιχείων, με πρώτο την διερεύνηση της καταλληλότητας και της νομιμότητας του χώρου,  ώστε, η τελική πρόταση να ενταχθεί στη συνέχεια σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να υλοποιηθεί. Η προσβασιμότητα στον καταυλισμό, η καθαριότητα, η υδροδότηση αλλά και η εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών, είναι τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν τις πενήντα οικογένειες που διαβιούν εκεί, και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Την ορθή αποτύπωση της όλης κατάστασης, δυσχεραίνει το γεγονός της έλλειψης, ή, της ανεπαρκείας στοιχείων σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών του καταυλισμού, όπως επί παραδείγματι, σε  άλλη περιοχή έχουν εκδώσει το ΑΦΜ τους, άλλος ο τόπος καταγωγής τους κ.α. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των γύρω αγροτεμαχίων, τα οποία χρησιμοποιούν παράνομα οι Ρομά, έχουν κινήσει νομικές διαδικασίες για την αποβολή του

ΕΡΤ  ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Mαίρη Κεσκιλίδου