Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, παρατάθηκε, γι’ ακόμη 6 μήνες (1-1-2021 έως 30-6-2021), με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, στις 25/11, η σύμβαση του Κ/Δ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Βασίλη Μυριανθόπουλου

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, N. Kέφαλος, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης: «Στις 31/12/2020 λήγει η σύμβαση του Κ/Δ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Βασίλη Μυριανθόπουλου ο οποίος έχει προσληφθεί από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μετά από διενέργεια διαγωνισμού. Η πρόσληψη του Κ/Δ είναι επί θητεία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020,οπότε και λήγει η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης2018 -2020,που έχει υπογράψει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με το ΥΠ.ΠΟ.Α, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Κοζάνης.Μέχρι σήμερα το ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν έχει υπογράψει τις νέες Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της χώρας για την περίοδο 2021 – 2023 και ως εκ τούτου το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν μπορεί να προχωρήσει σε 3ετή ανανέωση της σύμβασης του Κ/Δ όπως προβλέπετε από την Προγραμματική Σύμβαση. Υπενθυμίζω ότιη πρόσληψη ή η 3ετής ανανέωση της θητείας του Κ/Δ απαιτεί έγκριση και έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) από το ΥΠ.ΕΣ. η οποία με τη σειρά της,απαιτεί να υπάρχει υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξηςγια την περίοδο που αιτείται η κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.Στην Προγραμματική Σύμβαση όμως προβλέπεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις για τιςλειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μπορεί να εγκρίνει παράταση της σύμβασης του Κ/Δ για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μηνών.Καθώς η έγκριση της νέας Π.Υ.Σ. αφενός απαιτεί την ύπαρξη υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, αφετέρου χρειάζεται ένα σχετικάμεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγουμε το δυσάρεστο ενδεχόμενο να παραμείνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης χωρίς Κ/Δ μέχρι την υπογραφή της νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, προτείνω: Την έγκριση της 6μηνης παράτασης της θητείας του εν ενεργεία Κ/Δ Βασίλη Μυριανθόπουλου, από 1/1/2021 έως και 30/6/2021».