Στην παραχώρηση κατά χρήση δηµοτικής έκτασης Ε=9.500,00 τ.µ., για 99 έτη, τμήματος σε χερσολίβαδο Τ.Κ. ∆ρεπάνου στη ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, για την χωροθέτηση και κατασκευή νέου βοηθητικού αντλιοστασίου στα όρια του οικισµού, σε συνδυασµό µε τις υποστηρικτικές αυτού υποδοµές (εναποθηκευτής κ.λ.π), που αφορά την επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρµανσης στον οικισµό του ∆ρεπάνου Κοζάνης, προχωρά ο δήμος Κοζάνης.

kozan.gr