1. Δώστε μας, αρχικά, μερικά στοιχεία για την ταυτότητα του έργου. Τι θα περιλαμβάνει (τεχνικά χαρακτηριστικά), σε ποια θέση θα κατασκευαστεί, τι έκταση (σε στρέμματα) θα καταλαμβάνει, χρονοδιαγράμματα κτλ.

 • Το έργο αποτελείται συνολικά από 18 Φ/Β σταθμούς συνολικής ισχύος 204MW οι οποίοι θα αναπτυχθούν στην περιοχή με την τοπωνυμία «Μπεκρεβενίκος-Μικρή Πέτρα» των Δημοτικών Ενοτήτων Δημ.Υψηλάντη & Μουρικίου, των Δήμων Κοζάνης & Εορδαίας αντίστοιχα. Η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνουν τα έργα θα είναι περίπου 4.000 στρέμματα και είναι στο σύνολό τους δημόσιες εκτάσεις. Για την έκταση έχει ήδη πληρωθεί το αντίτιμο που καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

 • Θα είναι το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην χώρα.

 • Θα χρησιμοποιηθούν bifacial Φ/Β πάνελ και αυτό καθιστά το έργο το μεγαλύτερο έργο στην Ευρώπη με bifacial πάνελ.

 • Θα παράγει περισσότερες από 300.000 MWh/Έτος  –  Ενέργεια που καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 75.000 νοικοκυριών

 • Σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα θα αποφευχθεί η έκλυση 300.000 MT CO2 στην ατμόσφαιρα, όσο απορροφούν περίπου 1 εκατ. στρέμματα δάσους

 • Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και εκτιμούμε ότι θα διαρκέσουν μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2022.

 

 

 1. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικά από το βασικά οφέλη για την τοπική οικονομία που θα προκύψουν απ’ αυτό το έργο τόσο κατά την κατασκευή του όσο κι εκ των υστέρων;

Τα οφέλη για την τοπική οικονομία, θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε σε δύο κατηγορίες, αυτά που προκύπτουν από τα ανταποδοτικά τέλη και τα οφέλη κατά την διάρκεια της κατασκευής. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω:

 • Οφέλη από ανταποδοτικά τέλη:

Το έργο υπόκειται σε 3% ετήσια ανταποδοτικά τέλη (~500.000€/έτος) τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

 • 1% ετησίως θα αποδίδεται στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων (δημοτικές ή τοπικές κοινότητες) όπου εγκαθίστανται οι σταθμοί. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων δεν θα ξαναπληρώσουν λογαριασμό ΔΕΗ για τα επόμενα 25 χρόνια

 • 1,7% ετησίως θα αποδίδεται στον ΟΤΑ α’ βαθμού, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για έργα που θα γίνουν στις τοπικές κοινωνίες κάτι που θα βελτιώσει κατά πολύ την ζωή των κατοίκων.

 • 0,3%, αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

 • Οφέλη κατά τη διάρκεια της κατασκευής:

Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει περίπου 16 μήνες. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν συνεργεία της περιοχής σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών έργων. Εκτιμάται ότι συνολικά το έργο θα απορροφήσει τουλάχιστον 300 τοπικούς εργαζόμενους κατά την διάρκεια της κατασκευής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρακάτω εργασίες θα εκτελεστούν από διαφορετικές εταιρείες με έδρα την Κοζάνη ή την Πτολεμαΐδα:

 • Χωματουργικές εργασίες εντός του έργου και βελτίωση των υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης

 • Εργασίες διάτρησης και θεμελίωσης του συστήματος στήριξης

 • Παραγωγή σκυροδέματος

 • Παραγωγή υλικών λατομείου

 • Συναρμολόγηση του συστήματος στήριξης και τοποθέτηση των Φ/Β πάνελ

 • Προμήθεια και εγκατάσταση της περίφραξης

 • Εγκατάσταση και διαχείριση εργοταξίου

 • Φύλαξη εργοταξίου

 • Καντίνα

 • Αναδάσωση, δασοτεχνικές εργασίες, περιμετρικές φυτεύσεις

 • Καύσιμα για τα μηχανήματα, τα οχήματα των εργαζομένων καθώς και για την λειτουργία του εργοταξίου

 • Σίτιση και στέγαση των εργαζόμενων

 

 

 1. Πως απαντάτε στους γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής οι οποίοι υποστηρίζουν πως η κατασκευή του φωτοβολταϊκού είναι καταστροφική για την κτηνοτροφία;

Στην περιοχή που αναπτύσσεται το έργο, το ζωικό κεφάλαιο είναι περιορισμένο και οι μελέτες βοσκοϊκανότητας που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί αποδεικνύουν ότι δεν επηρεάζεται η κτηνοτροφία. Παρόλα αυτά έχουμε έρθει σε επαφή με τους κτηνοτρόφους της περιοχής και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις:

 • Σε συνεργασία με τους τοπικούς κτηνοτρόφους και τους σχετικούς φορείς, μπορεί να επιτραπεί η βόσκηση αιγοπροβάτων και βοοειδών στα 1.500 περιφραγμένα στρέμματα που δεν θα καλύπτονται από φωτοβολταϊκά πάνελ.

 • Τα προϊόντα της αποψίλωσης των 2.900 στρεμμάτων που θα καλύπτονται από φωτοβολταϊκά πάνελ, θα συλλέγονται και θα διατίθενται στους κτηνοτρόφους της περιοχής για να χρησιμοποιηθούν ως τροφή για τα ζώα τους.

 • Επίσης, κατά την υλοποίηση του έργου και όπου αυτό είναι απαραίτητο θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη νέων δρόμων ή βελτίωση/συντήρηση υφιστάμενων, οι οποίοι παραδίδονται προς κοινή χρήση (κτηνοτρόφους, γεωργούς, κυνηγούς, υπαλλήλους υπηρεσιών κλπ). Λόγω των αναγκών του έργου, η συντήρηση τους θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.

 

 1. Έχουμε ακούσει πολλές φορές κι από πολλούς ανθρώπους της περιοχής, τη φράση ότι μετά την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου θα έχει δουλειά ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, εξέλιξη που δε λύνει το θέμα των θέσεων εργασίας, που είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για την περιοχή στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης

Το έργο ισχύος 204MW στον ενάμιση χρόνο της κατασκευής θα απασχολήσει περίπου 300 άτομα από την ευρύτερη περιοχή. Στην Δυτική Μακεδονία όμως αναπτύσσονται Φ/Β έργα πολλών Γιγαβάτ, τα οποία θα κατασκευαστούν μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αν θεωρήσουμε ότι στα επόμενα πέντε χρόνια θα κατασκευαστεί συνολικά ένα Γιγαβάτ Φ/Β έργων, τότε για αυτό το διάστημα θα έχει εξασφαλιστεί εργασία για περίπου 1500 εργαζομένους. Ποια άλλη δραστηριότητα θα προσφέρει τόσο πολλές άμεσες θέσεις εργασίας και θα δώσει πνοή στις τοπικές εταιρείες; Συνεπώς δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τις θέσεις εργασίας μετά την κατασκευή που όμως κι αυτές δεν είναι αμελητέες. Αν το συγκεκριμένο έργο θα απασχολεί για 25 χρόνια 15 μόνιμους και 20 εποχιακούς εργαζόμενους, τότε έργα ενός Γιγαβάτ θα απασχολήσουν τον πενταπλάσιο αριθμό εργαζομένων. Ακούμε για εγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία και πραγματικά χαιρόμαστε για την στροφή στις τεχνολογίες πράσινης ενέργειας, αλλά αυτές οι επενδύσεις δεν πρόκειται να προσφέρουν θέσεις εργασίας στα επόμενα πέντε χρόνια στο πολύ αισιόδοξο σενάριο.

 1. Πώς απαντάτε σε αναφορές του τύπου ότι θα έρθουν ξένες εταιρείες να χτίσουν το φωτοβολταϊκό πάρκο, θα έρθουν ξένοι άνθρωποι να δουλέψουν, θα αποκομίζουν οφέλη κάποιοι ξένοι που ούτε θα επισκεφθούν τον τόπο μας.

Στο συγκεκριμένο έργο τα μοναδικά υλικά που θα είναι εκτός Ελλάδας είναι τα πάνελ και οι inverter, που δεν παράγονται στην Ελλάδα, όπως άλλωστε δεν παράγεται στην Ελλάδα και ο ειδικός εξοπλισμός έργων συμβατικών πηγών ενέργειας. Τα υπόλοιπα υλικά είναι Ελληνικά, ενώ το 100% των συνεργείων είναι Ελληνικά και η πλειονότητα τους είναι από την Δυτική Μακεδονία. Η juwi Hellas, που απλώς θα κατασκευάσει το έργο, μπορεί να ανήκει σε Γερμανικό όμιλο αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι αμιγώς Ελληνική και απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων από την περιοχή μας. Τα έργα δε, ανήκουν κατά κύριο λόγο σε Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στην τοπική κοινωνία. Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου έργου για παράδειγμα, ανακαίνισε ήδη την Παιδιατρική πτέρυγα του Μαμάτσιου ενώ ήδη το προμηθεύει με χιλιάδες Covid-19 rapid tests.

 1. Αφού οι επενδύσεις αυτές είναι τόσο επωφελείς για την Δυτική Μακεδονία γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις; Είναι αυτό κάτι που θα αποτρέψει την εταιρεία σας να επενδύσει στην περιοχή μας στο μέλλον;

Η επένδυση αυτή συνέπεσε με την απόφαση τις κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και αρχικά στοχοποιήθηκε για μικροπολιτικούς λόγους. Το κλίμα όμως έχει αλλάξει άρδην και γίνεται πλέον αντιληπτό ότι οι λίγες αντίθετες φωνές δεν μπορούν να εμποδίσουν την αναγέννηση της περιοχής μας, που θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η juwi αναπτύσσει κι άλλα έργα στην περιοχή και βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με την μετάβαση από τον λιγνίτη στις ΑΠΕ. Δυο χρόνια τώρα καταφέραμε και φτιάξαμε σχέσεις εμπιστοσύνης με ανθρώπους και εταιρείες της περιοχής με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και τώρα κοιτάμε μπροστά να ολοκληρώσουμε την ανάπτυξη των νέων έργων ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή τους το συντομότερο δυνατόν.

kozan.gr