Ένας νέος μετεωρολογικός σταθμός προστέθηκε στο υπάρχον δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Δυτική Μακεδονία. Στο περιαστικό χώρο της πόλης της Κοζάνης και συγκεκριμένα στην περιοχή της ΖΕΠ, εγκαταστάθηκε ένας μετεωρολογικός σταθμός Davis Vantage Pro2. Ο Μετεωρολογικός σταθμός καταγράφει τις μετεωρολογικές παραμέτρους σε υψόμετρο 768μ. Με αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουν στη διάθεσή τους ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων για μια σειρά εργασιών, όπως ο αποχιονισμός, υδρολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, παρακολούθηση βιοκλιματικών δεικτών κ.α. Η Στράβων αναπτύσσει παράλληλες εφαρμογές για την διαχείριση και αξιοποίηση των μετεωρολογικών παραμέτρων προς όφελος των εμπλεκόμενων φορέων και των τοπικών κοινωνιών. http://penteli.meteo.gr/stations/kozani/

Γιώργος Βασιλειάδης – Προγνώστης καιρού