Η πανέμορφη Νεράιδα, στις Ειδήσεις της ΕΡΤ1, Μ.Τετάρτη, 12 Απριλίου.