Οργάνωση ανοιχτή με την κοινωνία μαζί – Άρθρο – αφιέρωμα της εφημερίδας «H Βραδυνή της Κυριακής». Για τη μεταφορά στο διαδίκτυο kozan.gr…