Η Αναστάσιμη Ακολουθία στην Κεντρική Πλατεία Σερβίων.

live-avles.tv