Τον απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσίασε το μεσημέρι της Πέμπτης 28/1, ο Περιφερειάρχης Γ. Κασαπίδης, μέσα από μια σειρά διαφανειών, με συγκεκριμένα στοιχεία, ανά υπηρεσία, προγράμματα, πρωτοβουλίες και στρατηγικά σχέδια. Όλα αυτά, παρουσιάζονται συνοπτικά, με συγκεκριμένα στοιχεία, μέσα από τις παρακάτω διαφάνειες: