Εντός του Απριλίου, αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των Πολύτεκνων οικογενειών και των ΑΜΕΑ , τα ποσά από την επιστροφή των Δημοτικών τελών του Δήμου Εορδαίας, μετά τη σχετική απόφαση  για έκπτωση της τάξης του 30%, και αφορούν στο  2016. Η απόφαση της πίστωσης  εγκρίθηκε  στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  και το ποσό  εξαρτάται από το ύψος των Δημοτικών τελών που κατέβαλε η κάθε οικογένεια, ενώ, ανάλογη διαδικασία θα δρομολογηθεί και για το τρέχον έτος

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου