Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα τροποποιητική απόφαση με τους νέους πίνακες αριθμού εισακτέων, κατά τμήμα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,  για το ακαδ. έτος 2017-2018 . Έτσι για το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, έχουμε: