Η εταιρία Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, επιθυμεί να προσλάβει ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε. για εργασία σε χώρο εργοταξίου.

Περιγραφή

Καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. με σχετική εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα.

Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία και παρακολούθηση υλοποίησης τεχνικών έργων
 Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
 Πολύ καλές γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Ομαδικός με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

Αποστολή Βιογραφικού

Αρχή φόρμας

Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ : info@alphaekkentro.gr

Επικοινωνία: 2461049192