Οπως τονίζεται από την Επιχείρηση, οι επενδύσεις για τα ορυχεία σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο λόγω της αποζημίωσης των δικαιούχων για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης. Πιο συγκεκριμένα, δαπανήθηκαν περίπου 5,1 εκατ. ευρώ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, εκ των οποίων € 1,7 εκατ. αφορούν μετασκευές, € 2 εκατ. επιμηκύνσεις ταινιοδρόμων και € 0,4 εκατ. τεχνικά έργα.

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας δαπανήθηκαν € 214,5 εκατ., εκ των οποίων €14,4 εκατ. αφορούν επιμηκύνσεις ταινιοδρόμων &. μετασκευές και € 2,2 εκατ. για αναβαθμίσεις και € 157 εκατ. αφορούν απαλλοτριώσεις (εκ των οποίων € 144,5 εκατ. για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης).