Ο Σύλλογος των Μηχανικών Κοζάνης συνεχίζει την Δευτέρα 24-4-2017 ώρα 18:00 στα Κοίλα Κοζάνης το Πρόγραμμα κατάρτισης των μελών Μηχανικών του για απόκτηση βεβαιώσεων κατάρτισης , όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου εγκατεστημένα σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Η κατάρτιση είναι αναγνωρισμένη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις και την ύλη που αναφέρονται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 307/2008.

Η πιστοποίηση της κατάρτισης εξασφαλίζει τον χειρισμό, χρήση ,ανάκτηση , συμπλήρωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στα συστήματα κλιματισμού όπως και την επισκευή, προληπτική συντήρηση και απόσυρση των εν λόγω συστημάτων κλιματισμού.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας
Τοπαλιδης Γεώργιος          Καλημέρης Ιωάννης