Όπως είχε αποκαλύψει, στις 17 Φεβρουαρίου του 2017, το kozan.gr, κατά την πραγματοποίηση των εκσκαφών θεμελίωσης στο κτήριο Εκπαίδευσης, των εκσκαφών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και των λοιπών διαμορφώσεων τους, στο έργο ανέγερσης της Πανεπιστημιούπολης Δ. Μακεδονίας, στην ΖΕΠ, στην Κοζάνη, βρέθηκαν έγκοιλα (κενά). Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη θεμελίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης κρίθηκε απαραίτητη η λεπτομερής Γεωφυσική Έρευνα, στην επιφάνεια θεμελίωσης των κτηρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί επαρκώς η ύπαρξη ή μη εγκοίλων. Τα συμπεράσματα της έρευνας, την οποία διεξήγαγε το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ, από το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί και οι αρχικές γεωφυσικές έρευνες στο γήπεδο της Πανεπιστημιούπολης, έδειξαν ότι, κυρίως, σε μία από τις τρεις μεγάλες πτέρυγες του κτηρίου Εκπαίδευσης, υπάρχει σημαντικός αριθμός εγκοίλων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διοχέτευση σκυροδέματος στα κενά. Την Τετάρτη 26/4, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με επί κεφαλής το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος/ΔΤΕ της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, όπου θα συν-αποφασισθούν οι περαιτέρω ενέργειες αντιμετώπισης του προβλήματος.

kozan.gr