Ονομάζομαι Χριστοπούλου Λαμπρινή και είμαι Στρατιωτική Νοσηλεύτρια και Μαία. Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, διεξάγω μία έρευνα που αφορά σε μητέρες της Δυτικής Μακεδονίας που γέννησαν από το 2010 έως και σήμερα. Η εργασία αυτή αφορά προσωπικές απόψεις για τα βλαστοκύτταρα. Η έρευνα είναι ΑΝΩΝΥΜΗ και τα στοιχεία που θα δώσετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμμετοχή σας θα αποτελέσει ανεκτίμητη βοήθεια στο έργο μας.  Αν έχετε απορίες ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και τους σκοπούς της έρευνας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (κα Χριστοπούλου Λαμπρινή)

To ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε εδώ…