Η διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων μέσω επαναληπτικών εξετάσεων καθορίζεται με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 20/4/2017. Σύμφωνα με αυτήν, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον μάθημα της τακτικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου να λάβουν μέρος στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν τρεις μήνες αργότερα, δηλ. το Σεπτέμβριο του 2017. Για τη διασφάλιση της ισονομίας όλων των υποψηφίων το Υπουργείο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής και διαμορφώνει ένα πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα που δεν κρίνεται ιδιαίτερα θελκτικό ούτε ευνοϊκό για τους συμμετέχοντες στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, προσφέρει ωστόσο, μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη. Βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι φετινοί υποψήφιοι αλλά και οι γονείς τους είναι τα ακόλουθα:

  • Λόγοι δικαιολογημένης απουσίας από τις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου ορίζονται το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η ψυχική οδύνη (για παράδειγμα λόγω θανάτου στενού συγγενούς) μέσα στο μήνα πριν από τις εξετάσεις και έως τη λήξη τους.

  • Στην περίπτωση που συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει με αίτησή του την επανεξέταση τον Σεπτέμβριο.

  • Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που δεν έγραψε ο υποψήφιος, τον Σεπτέμβριο θα κληθεί να επανεξεταστεί στο σύνολο των μαθημάτων που δήλωσε στην αίτηση- δήλωσή του τον Φεβρουάριο. Τα γραπτά που κατέθεσε στις εξετάσεις του Ιουνίου θεωρούνται άκυρα και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς τη στιγμή που θα υποβάλει τη δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορεί ένας υποψήφιος να γράψει κανονικά -και πολύ καλά- τα τρία πρώτα μαθήματα και στη συνέχεια να προκύψει ένας σοβαρός λόγος υγείας που καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στα υπόλοιπα μαθήματα των πανελλαδικών. Τότε τα γραπτά του θα ακυρωθούν και ο ίδιος θα πρέπει να επανεξαταστεί τον Σεπτέμβρη στο σύνολο των μαθημάτων που δήλωσε και φυσικά στα τρία μαθήματα που έγραψε καλά.

  • Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων της εξεταστικής του Ιουνίου και με τον επιπρόσθετο όρο ότι θα συγκεντρώσουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτή του τελευταίου επιτυχόντα της τακτικής εξεταστικής του Ιουνίου. Για να γίνει πλήρως αντιληπτό αυτό, δείτε το ακόλουθο παράδειγμα: Με την ανακοίνωση των βάσεων του 2017 το τμήμα Χ έχει βάση εισαγωγής 15.500 μόρια και 200 εισακτέους. Στο τμήμα αυτό θα εισαχθεί μόνο 1 υποψήφιος από το σύνολο των εξεταζόμενων στις επαναληπτικές πανελλαδικές με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γράψει πάνω από 15.500 μόρια.

  • Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα καταθέσουν το μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους της τακτικής εξεταστικής περιόδου. Με άλλα λόγια, θα κληθούν να συμπληρώσουν τη σειρά προτίμησης των τμημάτων που επιθυμούν, χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία τους, αφού η εξέτασή τους θα πραγματοποιηθεί αργότερα (πέρυσι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού έγινε από τις 23/6 έως τις 8/7).